O mne

Zdravým som fotograf (smer dokumentačná fotografia) a taktiež natáčam videa z poľnohospodárskej činosti ktorá sa deje okolo mňa.(Polné dni,Výstavy,práca na poli).

Týmto smerom by som chcel ukázat ľudom aká technika sa u nás používa na pestovanie,sejbu,zber a transport obilia a iných rastlín.